Damany


Přejdi na obsah

Jednoduché účtovníctvo


- vedenie peňažného denníka
- vedenie pokladničnej knihy
- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
- vedenie evidencie majetku
- vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
- spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
- vedenie ostatných účtovných kníh
- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- spracovanie ročnej účtovnej závierky
- daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku